Stichting Vriendschapskringen Drenthe gevestigd te Odoorn, hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar leden. Stichting Vriendschapskringen Drenthe verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt.

In deze Privacy Verklaring informeert Stichting Vriendschapskringen Drenthe u over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door de vereniging worden aangeboden.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
Stichting Vriendschapskringen Drenthe verwerkt zelf geen persoonsgegevens van de leden van de onderliggende Vriendschapskringen. Deze persoonsgegevens worden geadministreerd door de onderliggende Vriendschapskringen. De onderliggende Vriendschapskringen zijn :
– Vriendschapskring Assen
– Vriendschapskring Emmen
– Vriendschapskring Hoogeveen
– Vriendschapskring Roden.

De volgende persoonsgegevens van onze leden worden vastgelegd :
– Naam
– Adres
– Postcode + Woonplaats
– Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
– Emailadres

Bovengenoemde gegevens worden vastgelegd en gearchiveerd voor onze ledenadministratie. In het geval van de adresgegevens kunnen wij deze gebruiken voor het versturen van een de uitnodiging voor een activiteit (wanneer de deelnemer niet beschikt over een e-mailadres) of het versturen van een kaart bij bijvoorbeeld beterschapswensen of deelnemingen. Het telefoonnummer wordt gearchiveerd voor het mogelijk maken van telefonisch contact inzake mededelingen welke betrekking hebben tot de Vriendschapskring. Contact kan betrekking hebben op de wijziging van de activiteit of de wijziging van de accommodatie van de activiteit. Het e-mailadres van onze leden wordt gearchiveerd voor het versturen van de uitnodigingen per e-mail.

Artikel 2 Doorgifte aan derden
Stichting Vriendschapskringen Drenthe en de onderliggende Vriendschapskringen geeft uw persoonsgegevens niet aan derden. Er kunnen na afloop van activiteiten foto’s worden gedeeld op de website.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens
Stichting Vriendschapskringen Drenthe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die ontvangt. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via vsk-drenthe@hotmail.com.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die wij verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar vsk-drenthe@hotmail.com. Stichting Vriendschapskringen Drenthe zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. Voor het inzien van uw persoonsgegevens wordt een afspraak met u gepland gewenst moment. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, is de onderliggende Vriendschapskring van de Stichting Vriendschapskringen Drenthe niet meer in staat om u te voorzien van informatieverstrekking welke betrekking heeft op uw lidmaatschap bij de Vriendschapskring.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
Stichting Vriendschapskringen Drenthe heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die verwerkt worden ten behoeve van de ledenadministratie.
Stichting Vriendschapskringen Drenthe accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.
Stichting Vriendschapskringen Drenthe heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van foto’s welke geplaatst zijn op onze website.

Artikel 6 Bewaartermijn
Stichting Vriendschapskringen Drenthe bewaart geen persoonsgegevens na het opzeggen van uw lidmaatschap, tenzij op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 7 Cookies
De website van Stichting Vriendschapskringen Drenthe maakt geen gebruik van cookies.

Artikel 8 Website
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Stichting Vriendschapskringen Drenthe kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via vsk-drenthe@hotmail.com, om de ontstane situatie op te lossen.
Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto’s op onze website staat gepubliceerd. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar
vsk-drenthe@hotmail.com.

Artikel 9 Wijziging Privacy Verklaring
Stichting Vriendschapskringen Drenthe behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via publicatie op de website bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen van deze privacy verklaring gebruik te maken van uw lidmaatschap gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 25-05-2018.